PL | EN

poznaj
nasz zespół


OPG Property Professionals posiada doświadczenie w dziedzinie doradztwa strategicznego, zarządzania aktywami, komercjalizacji nieruchomości i pośrednictwa najmu oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi na wszystkich etapach ich realizacji. Nasza działalność obejmuje przestrzenie biurowe, handlowe, mieszkaniowe oraz projekty mixed-use.

Realizujemy innowacyjne wizje architektoniczne, na nowo definiując centra polskich miast. Światowe standardy w projektowaniu przestrzeni, jakie wcielamy we współczesną tkankę miejską, pozwalają nam oferować nową jakość dla inwestycji deweloperskich oraz tworzyć unikalne miejsca do życia, pracy, zakupów, rozrywki czy odpoczynku.

Wierzymy, że w naszej branży u podstaw sukcesu leży zgrany i posiadający jasno wyznaczone cele zespół. OPG to kolektyw specjalistów o uzupełniających się kompetencjach, gwarantujący płynną obsługę na najwyższym poziomie.
Lepsze efekty dzięki naszemu doświadczeniu!

NASZE OBSZARY DZIAŁANIA:

 • Doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości

 • Projekty deweloperskie

 • Zarządzanie nieruchomościami i aktywami

 • Komercjalizacja nieruchomości

 • Rewitalizacja nieruchomości

Michal M. Styś

MGR INŻ. ARCH., MBA

Michał M. Styś

CEO

Michal M. Styś podpis

DOŚWIADCZENIE

 • Od 10 lat zarządza aktywami oraz projektami mixed-use, komercyjnymi i mieszkaniowymi
 • Odpowiada za identyfikację i analizę potencjalnych możliwości inwestycyjnych w Polsce
 • Kreatywny umysł stojący za pomysłem projektu OFF Piotrkowska Center

WYKSZTAŁCENIE

 • Executive MBA
 • University of Illinois Collage of Business, Uniwersytet Warszawski
 • Architekt i urbanista z wykształcenia i z praktyki, co potwierdza 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w Polsce, Finlandii i Irlandii.
William M. Gleeson.

B.Comm. MMII

William M. Gleeson

ZAŁOŻYCIEL

William M. Gleeson. podpis

DOŚWIADCZENIE

 • Założyciel spółki OPG Orange Property Group.
 • Inwestor aktywnie operujący w branży energii odnawialnej, farmaceutycznej, medialnej, tekstylnej, a nader wszystko – w sektorze nieruchomości, gdzie pozostaje zaangażowany w liczne projekty deweloperskie i kapitałowe w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
 • W branży nieruchomości działa już od ponad 30 lat, w tym od 1993 w Polsce.

WYKSZTAŁCENIE

 • Absolwent kierunku handlowego na University College Dublin, 1972.
 • Od 1972 do 1977 zbierał pierwsze szlify zawodowe na stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand (dziś PwC).
 • Począwszy od 1977, pod dziś dzień posiada i zarządza spółkami obsługującymi inwestycje prywatne, ze szczególnym naciskiem na rynek deweloperski i kapitałowy.
 • Pracował jako dyrektor i prezes licznych firm operujących w zróżnicowanych sektorach.
 • Członek Dublińskiej Izby Handlowej.
Puchar
pracuj z najlepszymi w branży nieruchomości

Przedstawiamy zespół, którego wymiernym sukcesem jest pierwsze miejsce dla OFF Piotrkowska w konkursie 7 nowych cudów Polski organizowanym przez National Geographic Traveler.

Jak tego dokonali? Zobacz case study pokazujące jak można tchnąć nowe życie w poprzemysłową architekturę i wydobyć z niej nowe możliwości dla kreatywnego biznesu.


ZOBACZ CASE STUDY
Michał M. Styś

Michał M. Styś

CEO


Odpowiada za identyfikację i analizę możliwości inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami oraz projektami mixed-use, komercyjnymi i mieszkaniowymi. W branży nieruchomości działa kreatywnie – łącząc zmysł architekta oraz bogate doświadczenie biznesowe zdobyte na arenie międzynarodowej. Dodatkowo poprzez zainteresowania start-upami i nowymi technologiami wspierającymi branże nieruchomości, współzałożył akcelerator CO/WALK HUB.

Justyna Jachuła

Justyna Jachuła

CFO


Sprawuje pełną kontrolę nad finansami spółek projektowych i zarządczych, a także dba o prawidłowości w zakresie podatkowo-księgowym. Czuwa nad optymalizacją kosztów i kontrolą finansową projektów deweloperskich. Jest odpowiedzialna za dane finansowe dla inwestorów, kredytodawców, leasingodawców, ubezpieczycieli oraz raportowanie zarządcze dla inwestorów i udziałowców.

Agnieszka Marczak

Agnieszka Marczak

SENIOR ACCOUNTANT


Wspiera dział księgowy m.in. poprzez dekretowanie i księgowanie dokumentów, rozliczanie opłat eksploatacyjnych i należności najemców, administrowanie obiegu dokumentów finansowych i księgowych, sporządzanie tabeli amortyzacji środków trwałych oraz przygotowywanie danych finansowych dla kredytodawców, leasingodawców i firm ubezpieczeniowych.

Marta Plucińska

Marta Plucińska

ACCOUNTANT


Wspiera dział księgowy m.in. poprzez rozliczanie należności z tytułu najmu i świadczonych usług, prowadzenie ewidencji faktur i wyciągów bankowych, obsługę rachunków bankowych oraz przygotowywanie tabeli amortyzacji.

Paulina Skoczylas

Paulina Skoczylas

MARKET ANALYST


Bada i analizuje kondycję rynku nieruchomości, jednocześnie dbając o odpowiednie postrzeganie naszej firmy na zewnątrz. We współpracy z ośrodkami akademickimi i badawczymi opracowuje cykliczne raporty podsumowujące sytuację w sektorze biur, mieszkań i inwestycji, a także nadzoruje tworzenie i realizację strategii marketingowej marki OPG.

Anna Dratwa

Anna Dratwa

HEAD OF SALES & MARKETING MANAGER


Odpowiada za zarządzanie projektami mieszkaniowymi. Utrzymuje relacje z potencjalnymi Klientami poprzez wsparcie merytoryczne, doradztwo i rekomendację nowych możliwości inwestycyjnych. Identyfikuje i wskazuje możliwości zwiększenia przychodów dla Klientów, Deweloperów i Inwestorów.

Tomasz Gędek

Tomasz Gędek

SALES & MARKETING MANAGER


Odpowiada za prowadzenie biura sprzedaży inwestycji deweloperskich, tworząc i realizując strategie sprzedażowe i marketingowe. Bada trendy na rynku nieruchomości w celu identyfikacji potencjalnych możliwości biznesowych. Odpowiedzialny za budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami oraz negocjowanie kontraktów.

Nina Omiecińska

Nina Omiecińska

SALES ASSISTANT


Doradza klientom w wyborze optymalnego mieszkania. Koordynuje działania związane z zawieraniem transakcji zakupu. Wspiera biuro sprzedaży poprzez realizację procesów analitycznych i bieżący monitoring rynku.

Michalina Jasiak

Michalina Jasiak

SENIOR NEGOTIATOR & MARKETING SPECIALIST


Odpowiada za komercjalizację powierzchni biurowych, w tym nowo powstającego budynku FERN. Swoim doświadczeniem i energią wspiera też działania marketingowe projektów komercyjnych zarządzanych przez OPG. Z zaangażowaniem doradza w całym procesie wynajmu powierzchni biurowych czy usługowych i bez trudu wypracowuje optymalne rozwiązania.

Natalia Lesiak

Natalia Lesiak

LEASING SPECIALIST


Wspiera nasze codzienne działania w zakresie wynajmu nieruchomości komercyjnych. Przygotowuje skrojone na miarę oferty handlowe, zapewnia pomoc i fachowe doradztwo dla potencjalnych Klientów, a także opiekuje się i dba o dobre relacje z obecnymi Najemcami budynków.

Julia Olczyk

Julia Olczyk

LEASING SPECIALIST


Zajmuje się komercjalizacją powierzchni, koncentrując swoje działania na OFF Piotrkowska Center. W procesie wynajmu powierzchni podpowiada, doradza i opiekuje się najemcami. Pomaga wybrać i dostosować biuro, także do nietypowych potrzeb przemysłów kreatywnych. Otwartą głową, pełną pomysłów wspiera także działania marketingowe zespołu.

Maciej Majzner

Maciej Majzner

MARKETING & COMMUNITY MANAGER OFF PIOTRKOWSKA CENTER


Jako Marketing Manager wspiera rozwój OFF Piotrkowska Center, zarządza jego komunikacją i działaniami budującymi zewnętrzny wizerunek. Jednocześnie – jako Community Manager – ma za zadanie tworzenie społeczności i kreatywnego ekosystemu OFFa. Kreuje kalendarz wydarzeń artystyczno-kulturalnych w przestrzeniach dawnej fabryki Ramischa, koordynując lub wspierając ich organizację. Odpowiada za realizację projektu ModaNaŁódź.

Rafał Michaś

Rafał Michaś

HEAD OF PROPERTY DEVELOPMENT


Zarządza działem specjalistów w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. Odpowiada m.in. za koordynację prac projektowych, przygotowanie oraz realizację inwestycji. Organizuje przetargi, tworzy i kontroluje założone budżety, trzyma pieczę nad prawidłowością wykonywanych prac budowlanych, w tym wykończeń powierzchni Najemców.

Adam Zapart

Adam Zapart

SENIOR PROJECT MANAGER


Nadzoruje rozwój i zarządza projektami w obszarze planowania, budowy inwestycji mieszkaniowych jak i wykończenia nowych przestrzeni komercyjnych na OFF Piotrkowska Center. Czuwa nad jakością prac inżynierskich i wykonawczych. Zapewnia doradztwo w zakresie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Maciej Krzyżewski

Maciej Krzyżewski

JUNIOR PROJECT MANAGER


Wspiera Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji w obszarze projektowania, budowy, wykończenia i aranżacji przestrzeni komercyjnych. Sprawuje pieczę nad prawidłowym przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za proces inwestycyjny.

Jakub Bulzacki

Jakub Bulzacki

JUNIOR PROJECT MANAGER


Wspiera Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji w obszarze budowy, wykończenia i aranżacji przestrzeni komercyjnych oraz mieszkaniowych. Zapewnia również wsparcie jak i nadzór w ramach serwisu gwarancyjnego dla zakończonych Inwestycji komercyjnych oraz prac typu fit - out.

Iwona Stolarczyk

Iwona Stolarczyk

HEAD OF PROPERTY MANAGER


Nadzoruje administrację nieruchomości, dbając o ich ciągłe i bezproblemowe funkcjonowanie. Opracowuje i wdraża działania zorientowane na maksymalizację zysków właścicieli obiektów. Utrzymuje relacje z najemcami i dzierżawcami nieruchomości.

Magdalena Nawrocka

Magdalena Nawrocka

PROPERTY MANAGEMENT SPECIALISTR


Wspiera Dział Zarządzania Nieruchomościami w zakresie kontroli nad właściwym stanem technicznym budynków. Koordynuje pracę konserwatorów, przygotowuje umowy dla dostawców mediów i innych usług niezbędnych do funkcjonowania nieruchomości.

Agata Wymysłowska

Agata Wymysłowska

OFFICE MANAGER


Prawdziwe serce biura, które dba o sprawny obieg dokumentów, materiałów i… pozytywnej energii. Zawiadując pracą naszego sekretariatu, trzyma pieczę m.in. nad kalendarzem spotkań i przepływem bieżącej korespondencji, a także stanowi pierwszy kontakt z naszą firmą.

Wiktoria Dziubałtowska

Wiktoria Dziubałtowska

MARKET ANALYST ASSISTANT


Wspiera Dział Inwestycji w obszarze badań rynku nieruchomości poprzez analizę aktualnych trendów i danych dotyczących rynku mieszkaniowego, biurowego oraz usługowego. Wspomaga wszelkie działania związane z wizerunkiem marki OPG.

Mateusz Brewiński

Mateusz Brewiński

COMMUNITY MANAGER CO\WALK HUB


Odpowiedzialny za planowanie, realizację i pozyskanie nowych memberów do projektu Co\Walk HUB – innowacyjnej przestrzeni dla startupów i freelancerów z branży IT/TECH. Pozyskuje leady biznesowe, wspierając współpracę startupów, scaleupów i freelancerów z lokalnym środowiskiem biznesowym.

Kinga Łukawska

Kinga Łukawska

OFFICE MANAGER


Odpowiedzialna za sprawy prawne, finansowe i administracyjne w Co\Walk HUB. Buduje relacje społeczności HUBu poprzez zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Pomaga organizować wydarzenia technologiczne w przestrzeni.