PL | EN

poznaj
nasz zespół


OPG Property Professionals posiada doświadczenie w dziedzinie doradztwa strategicznego, zarządzania aktywami, komercjalizacji nieruchomości i pośrednictwa najmu oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi na wszystkich etapach ich realizacji. Nasza działalność obejmuje przestrzenie biurowe, handlowe, mieszkaniowe oraz projekty mixed-use.

Realizujemy innowacyjne wizje architektoniczne, na nowo definiując centra polskich miast. Światowe standardy w projektowaniu przestrzeni, jakie wcielamy we współczesną tkankę miejską, pozwalają nam oferować nową jakość dla inwestycji deweloperskich oraz tworzyć unikalne miejsca do życia, pracy, zakupów, rozrywki czy odpoczynku.

Wierzymy, że w naszej branży u podstaw sukcesu leży zgrany i posiadający jasno wyznaczone cele zespół. OPG to kolektyw specjalistów o uzupełniających się kompetencjach, gwarantujący płynną obsługę na najwyższym poziomie.
Lepsze efekty dzięki naszemu doświadczeniu!

NASZE OBSZARY DZIAŁANIA:

 • Doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości

 • Projekty deweloperskie

 • Zarządzanie nieruchomościami i aktywami

 • Komercjalizacja nieruchomości

 • Rewitalizacja nieruchomości

Michal M. Styś

MGR INŻ. ARCH., MBA

Michał M. Styś

CEO

Michal M. Styś podpis

DOŚWIADCZENIE

 • Od 10 lat zarządza aktywami oraz projektami mixed-use, komercyjnymi i mieszkaniowymi
 • Odpowiada za identyfikację i analizę potencjalnych możliwości inwestycyjnych w Polsce
 • Kreatywny umysł stojący za pomysłem projektu OFF Piotrkowska Center

WYKSZTAŁCENIE

 • Executive MBA
 • University of Illinois Collage of Business, Uniwersytet Warszawski
 • Architekt i urbanista z wykształcenia i z praktyki, co potwierdza 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w Polsce, Finlandii i Irlandii.
William M. Gleeson.

B.Comm. MMII

William M. Gleeson

ZAŁOŻYCIEL

William M. Gleeson. podpis

DOŚWIADCZENIE

 • Założyciel spółki OPG Orange Property Group.
 • Inwestor aktywnie operujący w branży energii odnawialnej, farmaceutycznej, medialnej, tekstylnej, a nader wszystko – w sektorze nieruchomości, gdzie pozostaje zaangażowany w liczne projekty deweloperskie i kapitałowe w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
 • W branży nieruchomości działa już od ponad 30 lat, w tym od 1993 w Polsce.

WYKSZTAŁCENIE

 • Absolwent kierunku handlowego na University College Dublin, 1972.
 • Od 1972 do 1977 zbierał pierwsze szlify zawodowe na stanowisku księgowego w firmie Coopers & Lybrand (dziś PwC).
 • Począwszy od 1977, pod dziś dzień posiada i zarządza spółkami obsługującymi inwestycje prywatne, ze szczególnym naciskiem na rynek deweloperski i kapitałowy.
 • Pracował jako dyrektor i prezes licznych firm operujących w zróżnicowanych sektorach.
 • Członek Dublińskiej Izby Handlowej.
Puchar
pracuj z najlepszymi w branży nieruchomości

Przedstawiamy zespół, którego wymiernym sukcesem jest pierwsze miejsce dla OFF Piotrkowska w konkursie 7 nowych cudów Polski organizowanym przez National Geographic Traveler.

Jak tego dokonali? Zobacz case study pokazujące jak można tchnąć nowe życie w poprzemysłową architekturę i wydobyć z niej nowe możliwości dla kreatywnego biznesu.


ZOBACZ CASE STUDY
Michał M. Styś

Michał M. Styś

CEO


Odpowiada za identyfikację i analizę możliwości inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami oraz projektami mixed-use, komercyjnymi i mieszkaniowymi. W branży nieruchomości działa kreatywnie – łącząc zmysł architekta oraz bogate doświadczenie biznesowe zdobyte na arenie międzynarodowej.

Marzena Jasińska

Marzena Jasińska

CHIEF ACCOUNTANT


Sprawuje pełną kontrolę nad finansami spółek projektowych i zarządczych, a także dba o prawidłowości w zakresie podatkowo-księgowym. Czuwa nad optymalizacją kosztów związanych z utrzymaniem zarządzanych przez nas nieruchomości, a także obejmuje kontrolą finansową realizowane projekty deweloperskie. Jest odpowiedzialna za dane finansowe dla kredytodawców, leasingodawców, ubezpieczycieli oraz raportowanie zarządcze dla inwestorów i udziałowców.

Agnieszka Marczak

Agnieszka Marczak

ACCOUNTANT


Wspiera dział księgowy m.in. poprzez dekretowanie i księgowanie dokumentów, rozliczanie opłat eksploatacyjnych i należności najemców, administrowanie obiegu dokumentów finansowych i księgowych, sporządzanie tabeli amortyzacji środków trwałych oraz przygotowywanie danych finansowych dla kredytodawców, leasingodawców i firm ubezpieczeniowych.

Anna Forma

Anna Forma

ACCOUNTANT ASSISTANT


Wspiera dział księgowy m.in. poprzez rozliczanie należności z tytułu najmu i świadczonych usług, prowadzenie ewidencji faktur i wyciągów bankowych, obsługę rachunków bankowych oraz przygotowywanie tabeli amortyzacji.

Rafal Kozlowski

Rafał Kozłowski

SENIOR PROJECT MANAGER


Zarządza działem specjalistów w zakresie rozwoju nieruchomości i realizacji inwestycji. Odpowiada m.in. za koordynację prac projektowych, przygotowanie oraz realizację inwestycji. Organizuje przetargi, tworzy i kontroluje założone budżety, trzyma pieczę nad prawidłowością wykonywanych prac budowlanych, w tym wykończeń powierzchni Najemców.

Michał Smulski

Michał Smulski

PROJECT MANAGER


Nadzoruje rozwój i zarządza projektami w obszarze budowy, wykończenia i aranżacji nowych przestrzeni komercyjnych na OFF Piotrkowska Center. Czuwa nad jakością prac inżynierskich i wykonawczych. Zapewnia doradztwo w zakresie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Adam Zapart

Adam Zapart

JUNIOR PROJECT MANAGER


Wspiera Dział Zarządzania Projektami w obszarze budowy, wykończenia i aranżacji przestrzeni komercyjnych. Sprawuje pieczę nad prawidłowym przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za proces inwestycyjny.

Paulina Milczarczyk

Paulina Milczarczyk

MARKET ANALYST ASSISANT


Obserwuje kondycję rynku nieruchomości, jednocześnie dbając o odpowiednie postrzeganie naszej firmy na zewnątrz. We współpracy z ośrodkami akademickimi i badawczymi opracowuje cykliczne raporty podsumowujące sytuację w sektorze biur, mieszkań i inwestycji, a także nadzoruje tworzenie i realizację strategii marketingowej marki OPG.

Anna Osińska

Anna Osińska

SALES AND MARKETING MANAGER


Odpowiada za zarządzanie projektami deweloperskimi. Utrzymuje relacje z potencjalnymi Klientami poprzez wsparcie merytoryczne, doradztwo i rekomendację nowych możliwości inwestycyjnych. Identyfikuje i wskazuje możliwości zwiększenia przychodów dla Klientów, Deweloperów i Inwestorów.

Paulina Pacler

Paulina Pacler

SALES EXECUTIVE


Doradza klientom w wyborze optymalnego mieszkania. Koordynuje działania związane z zawieraniem transakcji zakupu. Wspiera biuro sprzedaży poprzez realizację procesów analitycznych i bieżący monitoring rynku.

Paulina Ostrowska

Paulina Ostrowska

PROJECT MANAGER CO\Walk HUB


Odpowiedzialna za planowanie, realizację i komercjalizację projektu Co\Walk HUB – innowacyjnej przestrzeni dla startupów i freelancerów z branży IT/TECH. Pozyskuje leady biznesowe, wspierając współpracę startupów, scaleupów i freelancerów z lokalnym środowiskiem biznesowym.

Monika Hryniewicz

Monika Hryniewicz

HEAD OF LEASING


Jako Szefowa naszego Działu Najmu, sprawuje pełną kontrolę nad obszarem reprezentacji Najemców. Prowadzi negocjacje umów, służy profesjonalnym doradztwem w procesie fit-outu oraz niczym wprawna krawcowa pomaga Klientom dopasować biuro uszyte na miarę ich dokładnych, indywidualnych potrzeb.

Natalia Bednarek

Natalia Bednarek

LEASING ASSISTANT


Wnikliwy obserwator i skrupulatny pozyskiwacz danych. Sonduje rynek w poszukiwaniu potencjalnych Klientów, pozyskuje informacje na temat potrzeb Najemców względem powierzchni komercyjnych oraz przygotowuje zestawienia do dalszej analizy dla Działu Najmu.

Ewa Krzesłowska

Ewa Krzesłowska

OFFICE ASSISTANT


Prawdziwe serce biura, które dba o sprawny obieg dokumentów, materiałów i… pozytywnej energii. Zawiadując pracą naszego sekretariatu, trzyma pieczę m.in. nad kalendarzem spotkań i przepływem bieżącej korespondencji, a także stanowi pierwszy kontakt z naszą firmą.

Iwona Stolarczyk

Iwona Stolarczyk

PROPERTY MANAGER


Nadzoruje administrację nieruchomości, dbając o ich ciągłe i bezproblemowe funkcjonowanie. Opracowuje i wdraża działania zorientowane na maksymalizację zysków właścicieli obiektów. Utrzymuje relacje z najemcami i dzierżawcami nieruchomości.

Milena Rychlik

Milena Rychlik

JUNIOR PROPERTY MANAGER


Wspiera Dział Zarządzania Nieruchomościami w zakresie kontroli nad właściwym stanem technicznym budynków. Koordynuje pracę konserwatorów, przygotowuje umowy dla dostawców mediów i innych usług niezbędnych do funkcjonowania nieruchomości.

Wiesław Jachowicz

Wiesław Jachowicz

TECHNICAL MAINTENANCE SPECIALIST


Na technicznych aspektach utrzymania obiektów zna się od podszewki. Nadzoruje prace konserwacyjne, renowacyjne i wykończeniowe, dbając o dobrą kondycję budynków wewnątrz i od zewnątrz. Rozwiązuje problemy nierozwiązywalne.

Roman Kasprzak

Tomasz Waśniewski

TECHNICAL MAINTENANCE SPECIALIST


Sprawuje pełną opiekę nad stanem technicznym nieruchomości. Prawdziwa złota rączka i nieocenione wsparcie w rozwiązywaniu standardowych i niestandardowych problemów związanych z funkcjonowaniem budynku.