PL | EN

NAZWA STANOWISKA

junior project manager
/project manager

(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

Poszukujemy zorganizowanej i odpowiedzialnej osoby, która wesprze nasz Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Oferujemy pracę w kreatywnej atmosferze przy angażujących projektach biurowych i mieszkaniowych.

Zapewniamy elastyczny model zatrudnienia oraz biuro w najmodniejszej przestrzeni w Łodzi – OFF Piotrkowska Center. Poszukujemy osoby, mającej doświadczenie zawodowe w zarządzaniu przedsięwzięciami budowalnymi lub też takiej, które takie doświadczenie chce zdobyć - mile widziani absolwenci i studenci ostatniego roku na kierunkach związanych z budownictwem i architekturą. Czas spędzony przy projekcie może zostać wliczony do dziennika praktyk celem uzyskania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.


zobacz opis

OBOWIĄZKI

 • pomoc w organizacji przetargów
 • przygotowanie, kompletowanie i kontrola niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej
 • pomoc przy tworzeniu budżetu i cash flow inwestycji
 • obliczanie i przekazywanie wskaźników dotyczących inwestycji Kierownikowi Działu oraz Dyrektorowi Zarządzającemu
 • koordynacja prac między architektami, wykonawcami, inspektorami nadzoru inwestorskiego, dostawcami wyposażenia oraz prawnikami
 • planowanie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • prowadzenie kontroli prawidłowości wykonanych prac
 • nadzorowanie usuwania usterek
 • odbiory techniczne i finansowe robót
 • koordynacja prac związanych z przekazaniem budynku do użytkowania

WYMAGANIA

 • absolwent lub student ostatniego roku studiów technicznych na kierunkach takich jak: Budownictwo / Architektura / Architektura i Urbanistyka/ Inżynieria Środowiska / Gospodarka Przestrzenna itp.
 • znajomość procesu inwestycyjnego, jego etapów i decyzji administracyjnych wydawanych w jego toku,
 • znajomość obsługi programu AutoCAD
 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doskonała organizacja pracy
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

interesująca oferta?


wyślij swoje CV na nasz adres e-mail career@opg.com.pl

pamiętaj o umieszczeniu klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

NAZWA STANOWISKA

asystent(ka) biura

Poszukujemy zorganizowanej, odpowiedzialnej i lubiącej pracę zespołową osoby do pomocy w zarządzaniu naszym biurem na OFF Piotrkowska Center w Łodzi. Jako asystent(ka) biura zapewnisz wsparcie dla prowadzonych przez naszych specjalistów projektów oraz sprawisz, że nasze biuro będzie działać jak dobrze naoliwiona maszyna!


zobacz opis

OBOWIĄZKI

 • obsługa sekretariatu,
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
 • obsługa centrali telefonicznej, faksu,
 • odbieranie poczty internetowej, odpowiadanie na e-maile w granicach kompetencji,
 • archiwizowanie korespondencji i dokumentów,
 • nadzorowanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji,
 • przygotowywanie projektów korespondencji wychodzącej, notatek, raportów,
 • przekazywanie klientom ogólnych informacji o firmie,
 • ustalanie i koordynowanie terminów spotkań,
 • przyjmowanie interesantów i gości oraz ich obsługa,
 • sporządzanie materiałów i dokumentów związanych ze spotkaniami, notatek ze spotkań,
 • przygotowywanie wydruków lub kopii dokumentów,
 • organizowanie i zaopatrywanie biura w materiały potrzebne do jego funkcjonowania,
 • inne niezbędne czynności w ramach zajmowanego stanowiska.

WYMAGANIA

 • doświadczenie w administrowaniu biurem,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta i/lub branży nieruchomości,
 • bardzo dobra komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
 • doskonała organizacja pracy,
 • umiejętność stawiania priorytetów i pracy pod presją czasu.

interesująca oferta?


wyślij swoje CV na nasz adres e-mail career@opg.com.pl

pamiętaj o umieszczeniu klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

NAZWA STANOWISKA

asystent(ka) Działu Zarządzania Nieruchomościami

Poszukujemy młodej, sumiennej i dobrze zorganizowanej osoby, która pragnie rozpocząć karierę w branży nieruchomości z wysokiego C, wspierając nasz zespół na stanowisku Asystenta(-ki) Działu Zarządzania Nieruchomościami (umowa na zastępstwo).

Poznaj fascynujący świat nieruchomości od podszewki – zarówno od strony prawno-administracyjnej, czysto operacyjnej, związanej z poprawnym funkcjonowaniem systemów i urządzeń, a także biznesowej w ramach obsługi najemców. Rozwijaj się pod czujnym okiem kreatywnego zespołu obsługującego jedne z najbardziej rozpoznawalnych nieruchomości komercyjnych w mieście!


zobacz opis

OBOWIĄZKI

 • wsparcie w zakresie utrzymania budynków i ich otoczenia we właściwym stanie technicznym,
 • organizowanie bieżących konserwacji i napraw oraz nadzór nad pracą konserwatorów i innych osób świadczących usługi na rzecz nieruchomości,
 • organizowanie usuwania awarii i skutków awarii dotyczących nieruchomości,
 • organizowanie wymaganych przepisami prawa kontroli technicznych i przeglądów,
 • wsparcie w zakresie organizowania ubezpieczenia nieruchomości i budynków,
 • obsługa najemców i dzierżawców nieruchomości,
 • wsparcie w organizacji dostaw mediów oraz innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i urządzeń technicznych, w tym zawieranie w tym zakresie umów z gestorami sieci,
 • podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dochodów oraz ograniczenia kosztów funkcjonowania nieruchomości,
 • rozliczanie należności z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • archiwizacja dokumentacji i nadzór nad prawidłowym przepływem dokumentacji

interesująca oferta?


wyślij swoje CV na nasz adres e-mail career@opg.com.pl

pamiętaj o umieszczeniu klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

dlaczego warto do nas dołączyć?

Profesjonalizm w pracy cenimy sobie równie mocno, co panującą w niej atmosferę. Od chłodnych procesów i narzędzi wolimy ludzi i współpracę. Zamiast realizować sztywno nakreślony plan, wolimy reagować na zmiany. To niesie ze sobą duże wyzwanie, ale jeszcze większą satysfakcję.

Kameralny klimat, kompetencje oraz kreatywność, z jaką poruszamy się po rynku nieruchomości, składają się na prawdziwie unikalne doświadczenie naszych pracowników. Nasza największa wartość? Ludzie, którzy tworzą prawdziwy zespół. Utożsamiasz się z naszym podejściem? Odezwij się!CO OFERUJEMY?

 • Angażujące projekty
 • Otwarta, dynamiczna atmosfera pracy ze szczyptą kreatywności
 • Work/life balance – biuro w najmodniejszym miejscu w Łodzi

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • Otwarty umysł
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zacięcie do branży nieruchomości

interesująca oferta?


wyślij swoje CV na nasz adres e-mail career@opg.com.pl

pamiętaj o umieszczeniu klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.