PL | EN

NAZWA STANOWISKA

junior project manager
/project manager

(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

Poszukujemy zorganizowanej i odpowiedzialnej osoby, która wesprze nasz Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Oferujemy pracę w kreatywnej atmosferze przy angażujących projektach biurowych i mieszkaniowych.

Zapewniamy elastyczny model zatrudnienia oraz biuro w najmodniejszej przestrzeni w Łodzi – OFF Piotrkowska Center. Poszukujemy osoby, mającej doświadczenie zawodowe w zarządzaniu przedsięwzięciami budowalnymi lub też takiej, które takie doświadczenie chce zdobyć - mile widziani absolwenci i studenci ostatniego roku na kierunkach związanych z budownictwem i architekturą. Czas spędzony przy projekcie może zostać wliczony do dziennika praktyk celem uzyskania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.


zobacz opis

OBOWIĄZKI

 • pomoc w organizacji przetargów
 • przygotowanie, kompletowanie i kontrola niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej
 • pomoc przy tworzeniu budżetu i cash flow inwestycji
 • obliczanie i przekazywanie wskaźników dotyczących inwestycji Kierownikowi Działu oraz Dyrektorowi Zarządzającemu
 • koordynacja prac między architektami, wykonawcami, inspektorami nadzoru inwestorskiego, dostawcami wyposażenia oraz prawnikami
 • planowanie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • prowadzenie kontroli prawidłowości wykonanych prac
 • nadzorowanie usuwania usterek
 • odbiory techniczne i finansowe robót
 • koordynacja prac związanych z przekazaniem budynku do użytkowania

WYMAGANIA

 • absolwent lub student ostatniego roku studiów technicznych na kierunkach takich jak: Budownictwo / Architektura / Architektura i Urbanistyka/ Inżynieria Środowiska / Gospodarka Przestrzenna itp.
 • znajomość procesu inwestycyjnego, jego etapów i decyzji administracyjnych wydawanych w jego toku,
 • znajomość obsługi programu AutoCAD
 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doskonała organizacja pracy
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

interesująca oferta?


wyślij swoje CV na nasz adres e-mail career@opg.com.pl

pamiętaj o umieszczeniu klauzuli:

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.] oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. L 119 z 4.5.2016 ze zm.], niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w spółce: OPG Property Professionals sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-056), ul. Roosevelta 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000320423, REGON: 100609548, NIP: 7251988165.

dlaczego warto do nas dołączyć?

Profesjonalizm w pracy cenimy sobie równie mocno, co panującą w niej atmosferę. Od chłodnych procesów i narzędzi wolimy ludzi i współpracę. Zamiast realizować sztywno nakreślony plan, wolimy reagować na zmiany. To niesie ze sobą duże wyzwanie, ale jeszcze większą satysfakcję.

Kameralny klimat, kompetencje oraz kreatywność, z jaką poruszamy się po rynku nieruchomości, składają się na prawdziwie unikalne doświadczenie naszych pracowników. Nasza największa wartość? Ludzie, którzy tworzą prawdziwy zespół. Utożsamiasz się z naszym podejściem? Odezwij się!CO OFERUJEMY?

 • Angażujące projekty
 • Otwarta, dynamiczna atmosfera pracy ze szczyptą kreatywności
 • Work/life balance – biuro w najmodniejszym miejscu w Łodzi

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • Otwarty umysł
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zacięcie do branży nieruchomości

interesująca oferta?


wyślij swoje CV na nasz adres e-mail career@opg.com.pl

pamiętaj o umieszczeniu klauzuli:

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.] oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. L 119 z 4.5.2016 ze zm.], niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w spółce: OPG Property Professionals sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-056), ul. Roosevelta 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000320423, REGON: 100609548, NIP: 7251988165.