PL | EN

poznaj
nasz zespół


Posiadamy doświadczenie w dziedzinie doradztwa strategicznego, zarządzania aktywami, komercjalizacji nieruchomości i pośrednictwa najmu oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi na wszystkich etapach ich realizacji. Nasza działalność obejmuje przestrzenie biurowe, handlowe, mieszkaniowe oraz projekty mixed-use.

Realizujemy innowacyjne wizje architektoniczne, na nowo definiując centra polskich miast. Światowe standardy w projektowaniu przestrzeni, jakie wcielamy we współczesną tkankę miejską, pozwalają nam oferować nową jakość dla inwestycji deweloperskich oraz tworzyć unikalne miejsca do życia, pracy, zakupów, rozrywki czy odpoczynku.

Wierzymy, że w naszej branży u podstaw sukcesu leży zgrany i posiadający jasno wyznaczone cele zespół. OPG to kolektyw specjalistów o uzupełniających się kompetencjach, gwarantujący płynną obsługę na najwyższym poziomie.

NASZE OBSZARY DZIAŁANIA:

 • Doradztwo inwestycyjne
 • Projekty deweloperskie
 • Zarządzanie nieruchomościami i aktywami
 • Komercjalizacja
 • Rewitalizacja

MGR INŻ. ARCH., MBA

Michal M. Styś

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY


DOŚWIADCZENIE

 • Od 10 lat zarządza aktywami oraz projektami mixed-use, komercyjnymi i mieszkaniowymi
 • Odpowiada za identyfikację i analizę potencjalnych możliwości inwestycyjnych w Polsce
 • Kreatywny umysł stojący za pomysłem projektu OFF Piotrkowska Center

WYKSZTAŁCENIE

 • Executive MBA
 • University of Illinois Collage of Business, Uniwersytet Warszawski
 • Architekt i urbanista z wykształcenia i z praktyki, co potwierdza 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w Polsce, Finlandii i Irlandii.
Andrzej Szczepanik

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER


Bada nowe możliwości inwestycyjne na rynku nieruchomości. Ocenia potencjalne transakcje w oparciu o analizę strategii rynkowych. Negocjuje i zawiera umowy z nowymi klientami biznesowymi. Nadzoruje strategię i realizację projektów związanych z marketingiem i komunikacją firmy.

Monika Hryniewicz

REAL ESTATE LEASING MANAGER


Wyszukuje i analizuje istniejące na rynku powierzchnie do wynajęcia. Przygotowuje i negocjuje warunki najmu. Reprezentuje właścicieli budynków w kontaktach z najemcami i dostawcami, pomaga najemcom w znalezieniu przestrzeni dopasowanych do ich potrzeb biznesowych.

Joanna Bełdzińska

PROPERTY MANAGER


Nadzoruje administrację nieruchomości, dbając o ich ciągłe i bezproblemowe funkcjonowanie. Opracowuje i wdraża działania zorientowane na maksymalizację zysków właścicieli obiektów. Utrzymuje relacje z najemcami i dzierżawcami nieruchomości.

Anna Leszczyńska

CHIEF ACCOUNTANT


Czuwa nad kontrolą finansową i optymalizacją kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Dokumentuje wydatki ponoszone na utrzymanie budynków i opracowuje raporty okresowe.

Michał Smulski

PROJECT MANAGER


Określa cele i zakres projektu, uwzględniając kluczowych interesariuszy. Czuwa nad zachowaniem założonego budżetu i harmonogramu projektu.

Renata Kruk

PROJECT MANAGER


Zarządza projektami w obszarze budowy, wykończenia i aranżacji przestrzeni. Czuwa nad jakością prac inżynierskich i wykonawczych. Zapewnia doradztwo w zakresie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Paulina Ostrowska

PROJECT MANAGER


Odpowiedzialna za planowanie, realizację i komercjalizację projektu Co\Walk HUB – innowacyjnej przestrzeni dla startupów i freelancerów z branży IT/TECH. Pozyskuje leady biznesowe, wspierając współpracę startupów, scaleupów i freelancerów z lokalnym środowiskiem biznesowym.

Bogusława Masłowska

FINANCE AND ADMINISTRATION SPECIALIST


Zarządza obrotem należności z tytułu świadczonych usług, wystawianiem faktur najmu oraz kosztów obsługi. Nadzoruje proces egzekucji płatności związanych z najmem.

Anna Kwaśny

SALES AND MARKETING MANAGER


Utrzymuje relacje z potencjalnymi klientami poprzez wsparcie merytoryczne, doradztwo i rekomendację nowych możliwości inwestycyjnych. Identyfikuje i wskazuje możliwości zwiększenia przychodów dla klientów.

Michalina Grudzińska

SENIOR SALES EXECUTIVE


Prowadzi sprzedaż przestrzeni komercyjnych, nawiązuje i rozwija relacje z potencjalnymi klientami, rekomenduje rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów.

Tomasz Jęczkowski

JUNIOR SALES EXECUTIVE


Prowadzi sprzedaż mieszkań w oparciu o rozpoznanie potrzeb i wymagań klientów. Realizuje badania i dokonuje regularnej analizy rynku mieszkaniowego.

Anna Osińska

JUNIOR SALES EXECUTIVE


Doradza klientom w wyborze optymalnego mieszkania. Koordynuje działania związane z zawieraniem transakcji zakupu. Wspiera biuro sprzedaży poprzez realizację procesów analitycznych i bieżący monitoring rynku.

Bartłomiej Jabłoński

BOARD ASSISTANT


Odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie biura. Nadzoruje obieg dokumentów i zapewnia płynny przepływ informacji. Wspiera efektywność pracy Dyrektora Zarządzającego poprzez optymalną organizację czasu i priorytetyzację zadań.

Karolina Aftańska

LEASING ASSISTANT


Koordynuje działania w obszarze wynajmu nieruchomości. Obsługuje procesy zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Pomaga w znalezieniu odpowiednich najemców do budynków oraz odpowiednich budynków dla najemców.

Roman Kasprzak

TECHNICAL MAINTENANCE SPECIALIST


Sprawuje pełną opiekę nad stanem technicznym nieruchomości. Prawdziwa złota rączka i nieocenione wsparcie w rozwiązywaniu standardowych i niestandardowych problemów związanych z funkcjonowaniem budynku.

Wiesław Jachowicz

TECHNICAL MAINTENENCE SPECIALIST


Na technicznych aspektach utrzymania obiektów zna się od podszewki. Nadzoruje prace konserwacyjne, renowacyjne i wykończeniowe, dbając o dobrą kondycję budynków wewnątrz i od zewnątrz. Rozwiązuje problemy nierozwiązywalne.